Τραγωδία


Σκοπός των παραδόσεων είναι η γνωριμία με το αττικό δράμα και ειδικότερα την αττική τραγωδία, η εξοικείωση με τη θεατρική ορολογία, η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα γνωρίσματα της τραγωδίας σύμφωνα με την Ποιητική
του Αριστοτέλη, η ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης ενός τραγικού έργου και η διείσδυση στα δραματουργικά χαρακτηριστικά του Σοφοκλή.
Βαρύτητα δίνεται:
α) στις ιδιαιτερότητες του έργου (νοηματικές, ερμηνευτικές, σκηνοθετικές κ.α.),
β) στην απόδοση του έμμετρου τραγικού λόγου στη νεοελληνική γλώσσα και
γ) στην κατανόηση της σημασίας και της λειτουργίας του μέτρου σε ένα αρχαίο θεατρικό έργο.
Λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα είναι στην α ́ ζώνη (Κορμού ) οι φοιτητές καλούνται να καλύψουν μόνοι τους περαιτέρω βιβλιογραφία με τη μελέτη σχετικών μονογραφιών και άρθρων που θα τοποθετηθούν σε ειδικό χώρο στη βιβλιοθήκη του τμήματος και να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα ζητήματα που θα συζητούνται εν συνεχεία κατά
τις παραδόσεις, όπως π.χ. το μεταφραστικό πρόβλημα, η σημασία της τραγικότητας στον Σοφοκλή, ο ρόλος του Χορού, σκηνοθετικές προσεγγίσεις κ.α