Επικοινωνία


Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Πανεπιστημιούπολη

69100 Κομοτηνή

Τηλ.: +30 2531 0 39622

Fax  : +30 2531 0 39623