Ανακοινώσεις Γραμματείας:

download file25/10/20 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

download file14/10/20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

download file14/10/20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

download file09/10/20 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

download file29/07/20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

download file6/04/20 EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

download file18/03/20 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

download file13/03/20 ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Π204 και Π205)

download file12/02/20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

download file12/02/20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΗΣ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ

download file6/02/20 ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 7-8-9/02/2020 !!!

download file13/01/20 ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 17-18-19/01/2020 !!!

download file13/01/20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ_(2ο ΤΡΙΗΜΕΡΟ)

download file30/11/19 EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

download file6/11/19 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

download file6/11/19 EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

download file6/11/19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

download file6/11/19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

download file19/10/19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

download file11/10/19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

download file28/07/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Γραμματείας:

Ανακοινώσεις για φοιτητές

Ανακοινώσεις μελών ΔΕΠ:

–!>