Χώροι Διδασκαλίας


Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην έδρα του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ., την Κομοτηνή, χρησιμοποιώντας τις εξοπλισμένες αίθουσες και τις εργαστηριακές υποδομές της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.