ΠΜΣ Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης


Διευθύντρια: Ζωή Γαβριηλίδου
τηλ: 2531039932
email: zgabriil@helit.duth.gr

Γραμματέας: Μαρία Παπαβασιλείου
Τηλ: 25310-39902
Email: mpapavas@kom.duth.gr

 

 

Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ