Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Η Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην αριθ. 13/30.06.2.023 συνεδρίασή της, αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ως προς την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή», στις ειδικεύσεις:

  1. Δημιουργική Φυσική Αγωγή
  2. Ειδική φυσική Αγωγή

α) Την εισαγωγή 50 φοιτητών (25 εισακτέοι/ειδίκευση) στο Πρόγραμμα και β) Την περίοδο υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.: από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (PDF: 3797Kb).