Πληροφορίες


Γραμματεία
Ώρες και ημέρες λειτουργίας γραμματείας: 10:00 – 13:00, Τρίτη – Παρασκευή
Τηλ: +30 2531039722, +30 2531039622
Fax: +30 2531039623
Email: diprofa@phyed.duth.gr

Διεύθυνση
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημιούπολη 
Τ.Κ.69100 Κομοτηνή