Ερευνητικά Προγράμματα


Στα Ερευνητικά Προγράμματα συμμετέχει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ, και επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων είναι Καθηγητές και Καθηγήτριες του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ που διδάσκουν στο ΔΗΠΡΟΦΑ. Φοιτητές του ΠΜΣ συμμετέχουν (ή μπορούν να συμμετέχουν) ενεργά!

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό/Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Erasmus+ Sport

«EXERCISE FOR DIABETES: BENEFICIAL EFFECT OF NEW EDUCATIONAL AND PHYSICAL ACTIVITY PROGRAMS (BE-NEW)»

Ένα πρόγραμμα για τις ευεργετικές επιδράσεις νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και
φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά με Νεανικό Διαβήτη και ενήλικες με Διαβήτη τύπου ΙΙ

Συντονιστής: University of Bologna, Milena Raffi
Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου (ΔΠΘ): Βασιλική Δέρρη, Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (DUTH)

UNIBO LINK

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5006293, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ”

Ερευνητική Ομάδα
Βασιλική Δέρρη, Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΔΠΘ, Επιστημονικά Υπεύθυνη
Αραμπατζή Γεωργία, MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ
Παύλος Κυργυρίδης, PhD
Κυριακή Εμμανουηλίδου, PhD

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

DOWNLOAD FILE

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα:
«Χορήγηση Υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης: 1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για υποψηφίους διδάκτορες-υποψήφιος διδάκτορας: Avαστασία Ανδρεαδου, Κωδ. 281». 3/8/2017 έως και 31/8/18. Κ.Ε. 81956, ΕΛΙΔΕΚ (ΜΕΣΩ ΓΓΕΤ)

Στόχος της πράξης ήταν η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα.
Το Πρόγραμμα αποτέλεσε την 1η δράση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και αποσκοπούσε στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.

Τίτλος έρευνας: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δέρρη, Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
Υπότροφος & Υποψήφια Διδάκτωρ: Αναστασία Ανδρεάδου, MSc

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΓΗ

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Ερευνητικό πρόγραμμα Easmus+ ΚΑ2

Τίτλος: «An innovative self-improvement approach for the professional development of early educators»
“Μια καινοτόμος προσέγγιση αυτό-βελτίωσης για την επαγγελματική ανάπτυξη των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας (SIA-ProD)”
Με κωδικό 94136 που χρηματοδοτείται από EUROPEAN COMMISION- EDUCATION, AUDIOVISUAL & CULTURE EXECUTIVE AGENCY «2016-1-EL01-KA201-023420».
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 1/9/2016-31/8/2019.
Το συγκεκριμένο έργο διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. και από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

Συμμετέχει η Επίκουρος Καθηγήτρια Όλγα Κούλη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

SIA-ProD

FACEBOOK LINK

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Ερευνητικό πρόγραμμα Easmus+ ΚΑ2

Τίτλος: «HElping Active Life through Targeting Healthy Youth – (HEALTHY)»
“Καθοδηγώντας Φυσικά Δραστήρια Ζωή, Στοχεύοντας στον Υγιεινό Τρόπο Ζωής των Νέων”
Με κωδικό 82165, για το σχέδιο Στρατηγικής Σύμπραξης ΚΑ229 με κωδικό αριθμό «2018-1-EL01-KA201-047682».

Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκουρο Καθηγήτρια του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. Κούλη Όλγα.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 1/11/2018-31/8/2021 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Erasmus+.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

HEALTHY

FACEBOOK LINK